YOGAANATOMI – Del 2


HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

21-22 Augusti
STOCKHOLM

BOKA PLATS


Här ligger största fokus ligger på  fysiologi,  respiration, nervsystemet, neurofysiologi. Vi tittar på hur negativ stress påverkar vår yoga utifrån ett anatomiskt perspektiv samt hur vi kan mobilisera kraft och träna vår neuromuskulatur på kloka sätt.
Vi tittar även på andningen och fysiologi. Modul 2 fortsätter där modul 1 slutar med mer individualisering, terapeutisk anpassning i positioner men även mer om nervsystem, hjärna mm.
Kurskompendium ingår.
Förkunskaper:
YogaAnatomi modul 1 eller motsvarande, yogalärare 200 hr certifiering samt redan van vid anatomi och fysiologins grunder.