MEDITATION

Stockholm + online

7 oktober, 2022


MEDITATION
för ökad klarhet och kraft

Detta är en utbildning/kurs för dig som önskar fördjupa dig i meditation, bredda din repertoar av meditationstekniker samt är intresserad att att öka inre stillhet. Ulrica kommer att ge dig kloka format för att kunna bygga en daglig, varaktig meditationspraktik. ge dig olika sätt att inflika ett mer reflekterande perspektiv på tillvaron.

DATUM: 7-9 oktober
PLATS: Stockholm + Online
TID: 9-16 dagligen
PRIS: 4500 kr
FÖRKUNSKAPER:
Mediterat aktivt till och från i några år men vill fördjupa dig och bereda plats för mer meditation in i livet.

Perfekt för dig som gått Ulricas Onlinekurs ”Lär dig meditera” på YOGOBE.

Mer information kommer strax!
Kontakta oss för mer information