woman in white tank top and panty

YOGA FOR LIFE 200

YOGALÄRARUTBILDNING

Yoga Alliance Certifierad Utbildning.


Tilltalas du av yoga och meditation och utövar du dessa konstarter? Önskar du fördjupa dig mer i dess läror, filosofi och tradition som ett sätt att leva ett liv i större skärpa, mening och balans?

Eller längtar du efter att förmedla yoga till andra men på ett sätt som känns integrerat i dig själv och genom den du är och de förmågor och begränsningar du har? Söker du en gedigen utbildning där lärarna har hög kompetens och lång tillika bred erfarenhet? Där det råder högt i tak och tolerans?

Då är denna utbildning  för dig.

Utbildningen följer mer den traditionella lärar- elev formen där saker och ting får ta tid och mogna, där vi arbetar in kunskaper i ett lugnare tempo med fokus på integration, individualitet och intoning. Vår intention är att länka samman en anrik tradition med den moderna människan och se hur vi kan inbringa integritet i individualiteten samt nyansera det gamla för att hitta en kokare livs- och hälsorytm för oss som personer.

De första 50 timmarna fokuserar mer på hur man bygger en egen yogapraktik. Därefter tonar vi in djupare i form av djupare studier i anatomi, fysiologi, psykologi, filosofi, pedagogik, teknik, rörelseanalys mm.

Detta format passar dig som vill ta dina yogastudier djupare i ett format som ser mer till individen. Hur du kan utöva yoga utefter där du är och vad du behöver i stunden. Hur man bygger upp sin hälsa inifrån och ut samt förstår vad medvetande, energi och hur vi kan föra samman det kroppsliga och mentala för att stärka vår själ och liv. Inte vara inom oss utan även utanför oss. Mot slutet av utbildningen kommer vi in på individuell pedagogik; hur vi kan lära ut till olika nivåer, olika individer och respektera och hedra olikheter och bjuda in alla till yoga.

YOGA FOR LIFE utbildningen är en möjlighet att fördjupa dig i yoga, meditation och personlig utveckling och ta din förkovring i yoga i ett lugnt och mjukt tempo, i en mindre grupp av deltagare, där tempot anpassas mer efter gruppen än i normala fall på lärarutbildningar. Här handlar det mer om att lära för livet än för stunden. Vårt fokus ligger på att lära sig integration av yoga i livet och på mattan innan man lär ut till andra. Att uppnå förståelse för teknikerna och dess syfte, mål och intention är lika viktiga som att utföra och träna på dem.

NÄSTA KURSTART:

April 2022

KONTAKTA OSS för frågor eller funderingar eller ansök direkt nedan. 


Utbildningsstruktur

YOGA FOR LIFE grundutbildning följer mer den traditionella lärar- elev formen där saker och ting får ta tid och mogna, där vi arbetar in kunskaper i ett lugnare tempo med fokus på integration, individualitet och intoning. De första 50 timmarna fokuserar mer på hur man bygger en egen yogapraktik och får den hållbar, utvecklande, spännande och trygg.

Därefter tonar vi in djupare i form av djupare studier i anatomi, fysiologi, psykologi, filosofi, pedagogik, teknik, rörelseanalys mm. Och fördjupar yogaundervisningen fram emot att hur man kan undervisa andra. Denna kunskap kan man även ta in i vilket yrke som helst. Det handlar om ledarskap, egen etik/moral och hälsokunskap.

Denna utbildnings format passar dig som vill ta dina yogastudier djupare i ett format som ser mer till individen. Hur du kan utöva yoga utefter där du är och vad du behöver i stunden. Vi kommer att belysa individuell pedagogik; hur vi kan lära ut till olika nivåer, olika individer och respektera och hedra olikheter och bjuda in alla till yoga. Du får studera i din takt under April- December. Vi har inga salstentor utan hemuppgifter du lämnar in till din handledare under utbildningens gång.

25 0 TIMMAR

Yoga For Life 200 utbildningen innebär 220 hr lärarledd undervisning, och 30 hr självstudier. Du träffar oss lärare Live i klassrumsmiljö, på och av mattan,  under 200 timmar. Därutöver studerar du hemma med onlinebaserad undervisning (du får över 50 timmars material) samt du har hundratals timmar i yogaklasser online för egen träning hemma som stöd under din utbildning. Som en egen yogastudio i hemmet. I de flesta andra 200 hr yogautbildningar är det 174-180 lärarledd tid och 20 hr självstudier. Så här får du mer tid med dina lärare och större fokus ligger på att skapa utrymme för förståelse, frågor, reflektion, diskussion och även teknikträning.

Ni är cirka 20 st i gruppen och vi kommer att träffas på veckoslut, över långhelger samt en vecka på sommaren mer i retreatform.

Kursinnehåll

Anatomi
Biomekanik
Fysiologi
Ayurveda
Yogahistorik och filosofi
Studier av klassiska yogaskrifter
Chakrasystemet
Andningsteknik och andningsträning; Pranayama
Andningslära
Restorative yoga – Återhämtning och avspänning
Prenatal Yoga – Anpassa yoga för gravida i klassen
Meditations lära
Meditation
Energiteori
Röstträning
Pedagogik
Yogiskt ledarskap
Personlig utveckling- hitta metoder för integration
Asanastudier – yoga positioner. Teknik och metodik
Rörelseanalys
Chanting/mantra

LÄRARTEAM

Ulrica Norberg
(E-RYT 500 yogalärare, Yogiraj, yogaterapeut, författare och föreläsare)

Lotta Norberg
(E-RYT 500 yogalärare och Distriktssjuksköterska)

Pia Wallberg (Tjänstledig ft)
(RYT 500 yogalärare och KBT- terapeut)

Hillevi Borga
(E- RYT 500 yogalärare och Leg. Fysioterapeut)

Rikard Skogberg
(E-RYT yogalärare och Osteopat)

Ibland bjuder vi även in gästlärare i specialområden under utbildningen.

Du kan träffa Ulrica, Pia och Hillevi för online yoga på Yogobe

(Om du är ny till tjänsten, kan du testa kostnadsfritt i 30 dagar med koden “YOGAFORLIFE”).

grayscale photo of naked man

NÄSTA KURSSTART

Kursdatum 2022:

28 April- 1 Maj

26-29 Maj
27 juni- 2 juli (Sommarretreat i Varberg)
2-4e September
5-7 Oktober (Anatomi workshop)
18-20 November
10-11 December 
20-22 januari 2023

Plats:

Vi kommer främst hålla till på YOGA SHAKTI, på Södermalm i Stockholm samt vid behov under pandemin även LIVEstream Online. 

SOMMARVECKAN  kommer vi att  vara på Asia Spa/Varbergs Stadshotell i Varberg.

Pris:

51 500 sek inkl moms / ex moms om du är företag.

I priset ingår kursmanual, all undervisning, handledning under hela utbildningstiden, personliga program, YOGOBE prenumeration i 6 månader, 2 Online kurser för hemstudier, 1 av Ulricas böcker samt certifiering.

Övrig kurslitteratur och lunch tillkommer utöver detta, samt kostnaden för mat och logi under sommarretreatet.

Vidare information

De tekniker vi kommer att arbeta med kommer ifrån Klassisk Hathayoga, Anusarayoga, Vinyasayoga, Iyengaryoga, Yinyoga, Restorative yoga, klassisk tantrafilosofi, Zen, Ayurveda,  kriyayoga, Personlig utveckling, Mindfulness, Pranayama och Meditation.

Du tilldelas en handledare, som är en av dina kurslärare,, under utbildningen. Du skickar dina hemuppgifter till din handledare samt samt du kan boka in PT- yoga/konsultation med din handledare till förmånligare pris.

Efter utbildningen kommer du att kunna hålla i Vinyasayoga klasser, Hathayogaklasser, avspänningsklasser och även meditation- och andningsklasser. Du kommer att kunna lägga upp dina egna yogaprogram för egen träning.

Det ingår examination för att erhålla certifikat, dock ser examinationen annorlunda ut än på andra utbildningar. Vi arbetar i ett lugnare och mjukare format och vi har inga salstentor eller jurybedömningar.
Här sker den i mer format av gruppövningar, personliga samtal, hemuppgifter och egen individuell träning.