woman in white tank top and panty

EN KLOK BÖRJAN. 

Yoga för livet än för stunden är vårt motto. 

Vår grundutbildning är 250 timmar lång där 220 timmar är lärarledd undervisning, och 30 timmar självstudier. Vi har en mer omfattande grundutbildning då vår erfarenhet säger att det är fruktbart att få mer tid med erfarna lärare och att inlärning får mogna fram och inte stressas fram. Öva, öva pröva. 

YOGA FOR LIFE 200 lägger fokus på att bygga förståelse genom frågor, reflektion och diskussion men öven teknikträning. Föreläsningar blandas med yogaklasser, teknikmoment och workshops. 

Denna utbildning passar dig som öskar bli yogalärare men även för den som bara vill veta mer, fördjupa sig i personlig utveckling, yoga, pranayama och meditation.
Efter avslutad utbildning kan du registrera dig för en 200 hr (RYT 200) lärarlicens via den internationella branschorganet Yoga Allaince (YA). De extra 50 timmarna kan du sedan tillgodoräkna dig in i vår 500 hr utbildning.  


UTVECKLING OCH FORTSÄTTNING.

Bygga vidare ger djupare förståelse.

Att praktisera och undervisa i yoga ger efter en tid lust att lära mer och få inspiration till vidareutveckling. För att erfarenhet byggts. Insikter fötts. Nya frågor har uppstått.  En längtan efter ett större sammanhang, fördjupa tekniker, anknyta  till likasinnade att reflektera tillsammans med. För större förståelse, insikt och personlig utveckling. 

YOGA FOR LIFE 500 innefattar 300 timmar påbyggnad där 200 timmar är indelade i 6 obligatoriska moduler och 100 timmar är valbara kurser. Det innebär att du kan själv välja ditt specialintresse och fördjupa dig inom det. Du kan gå alla moduler i ett svep eller välja din egen takt. Kontakta oss så kan vi lägga upp en personlig plan för dig. 

Har du gått vår YFL 250 timmarsutbildning har du redan 50 hr som går emot de valbara timmarna. Efter avslutad utbildning kan du registrera dig som RYT 500 hr via Yoga Alliance.


"Det har varit viktigt att välja en utbildare som betonar individualiteten i yogan och som kunnat ge mig en mycket bred kunskapsbas En utbildning som fokuserar på hur det känns, snarare på hur det ska se ut och dogma. Lärarna på utbildningen är empatiska, pedagogiska och har en gedigen erfarenhet och kunskap som är väl förankrad vilket är tydligt i undervisningen. Jag har fått utrymmet att hitta yogan i mig, att hitta mitt sätt att förankra yogan i min vardag så att jag på bästa sätt kan förmedla yogan till andra"

Katja

Certifierad YFL500, 2020