SJÄL • LIV • INDIVID

Visdom möter kunskap. 
Erfarenhet möter Nyfikenhet. 
Andlighet möter vetenskap.

To teach is to learn and
to learn is to teach

– T.K V Krishnamacharya –

Den ansatsen resonerar starkt med hur vi tar oss an undervisningen och lärande på Yoga for Life utbildningarna. Du är alltid elev. Oavsett om man är lärare. Vi är alltid under utveckling och varje möte skänker lärdomar och skapar möjligheter för insikt och inspiration.

Detta är även fallet gällande vår kropp, sinne och själ. De måste får leva i dynamik med varandra. Då mår man som människa bra och kan utvecklas emot att få kontakt med sin inre potential som människa. Och få rätten att blomstra och ha god hälsa.

Vi flätar samman filosofi, psykologi, praktik, teori, olika sätt att ta sig an yogapraktik och meditation på samt vi tror att upplevelsen och träningen är starkt påverkad av en god pedagog, vilket vi understryker i vår undervisning och lär ut en mängd knep för att utvecklas i sitt ledarskap och kommunikation med andra.

YOGA FOR LIFE är en möjlighet att fördjupa dig i yoga, meditation och personlig utveckling och ta din förkovring i yoga där tempot anpassas mer efter gruppen än i normala fall på lärarutbildningar.

Vi flätar samman filosofi, psykologi, praktik, teori, olika sätt att ta sig an yogapraktik och meditation på samt vi tror att upplevelsen och träningen är starkt påverkad av en god pedagog, vilket vi understryker i vår undervisning och lär ut en mängd knep för att utvecklas i sitt ledarskap och kommunikation med andra.

Här möter visdom kunskap. Erfarenhet möter Nyfikenhet. Andlighet möter vetenskap.

Vår grundare

Ulrica Norberg

Ulrica Norberg heter vår grundare och har över tjugofem års erfarenhet av utbildning och undervisning. Sina insikter, kunskaper och erfarenheter gör att hon här utvecklat en spännande, insiktsfull och klok plattform för utveckling och utbildning.

Ulrica är en välrenommerad lärare och har utbildatmånga av de främsta yogalärarna i Sverige. 2018 utsågs hon till Årets Yogi på Yogagalen med motivationen att hon är en av de mest inspirerande pionjärer inom yoga och meditation i Norra Europa. Alltid nyfiken och utvecklingsintresserad, är hon en av de första i Skandinavien som började utbilda lärare i slutet av 90-talet och gör så även idag. Hon har designat och vävt samman flera olika utbildningar i egen regi men även på uppdrag av olika organisationer.

2012 kände hon att det var dags för en ny form av utbildning. Där insikt, kunskap och utforskande fick stå i centrum, inte stilen. Metoderna är till för att komma framåt i utvecklingen, inte målet i sig. Med ens var utbildningarna som vi kallar YOGA FOR LIFE födda.

Läs mer om Ulrica på hennes egen hemsida, ulricanorberg.se

YOGA FOR LIFE TEAM

Vårt team är vår främsta tillgång och vi är oerhört glada över vår vänskap, samspel och nära samarbete. Alla har undervisat under lång tid och är trygga i vårt egna utövande men alltid nyfikna på att utvecklas. 

Administratör

Elin Källsmyr

Lärare och utbildningsansvarig

Ulrica Norberg

Specialistlärare

Lotta Norberg

Lärare, Specialist och kursutvecklare

Hillevi Borga

Lärare

Rikard Skogberg

Specialistlärare

Chungmei Lee

Specialistlärare

Pia Wallberg

Specialistlärare

Lana Lavonen

Specialistlärare

Mike Bloch-Levermore

Assisterande lärare och SANGHA ansvarig

Katja Lehto